Phốt chặn dầu (oil seal) hệ inches

Phốt chặn dầu (oil seal) hệ inches

 

 

Một số size hệ inches có sẵn tại kho An Thịnh. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp.

oil seal 2

Size

2.641*3.750*0.375
3.250*4.250*0.460
3.250*4.003*0.320
1.625*2.328*0.438
2.000*2.562*0.234
1.625*2.502*0.500
3.625*4.626*0.437
4.750*5.999*0.500
2.000*2.627*0.234
4.000*4.999*0.468
1.250*2.252*0.375
2.750*3.125*0.188
101.57*125*13
 45*56*6/6.5
 2.000*2.875*0.250
 38.5*58*8.5
 3.484*4.688*0.313
 1.937*3.623*0.468
 4.188*5.500*0.500
 4.500*5.750*0.500
 3.000*4.131*0.687
 1.938*2.995*0.190
 2.625*3.750*0.425
 2.250*2.625*0.187
 1.750*2.375*0.250
 1.491*2.191*0.250
 2.750*3.190*0.109
 9.404*10.935*0.266
 4.500*5.500*0.500
 49*99*7.6
 92.00*108.00*9.53
 57.99*80.14*9.5
 85*110*7.5
 4.750*5.999*0.500
 1.937*3.623*0.468
 49*99*7.6
 2.641*3.750*.0.375
1.875*2.758/3.407*0.425
4.188*5.500*0.500
35*46.9*7/12

 

Hàng chính hãng, mới 100%.

Mọi nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN THỊNH

Địa chỉ: 80A Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 028 39 562 561

Hotline: 0937 697 412

Email: info@at-vn.com

 

Mr Tuan – 0937.697.412

Ms Hanh – 0906.910.485